Dvojno knjigovodstvo je knjigovodstveni sistem u kome se svaka poslovna promena evidentira najmanje dva puta na najmanje dva knjigovodstvena konta. Sve radnje koje dovode do promene obaveza privrednog društva ili imovine se podrazumevaju pod poslovnim promenama.

Dvojno knjigovodstvo je najviše upotrebljavani sistem za vodjenje poslovnih knjiga. Najvažnije je da potpuno prati celokupno poslovanje privrednog društva. Na osnovu podataka koji se vode po sistemu dvojnog knjigovodstva prikazuju se svi podaci o stanju imovine privrednog društva,prihodima i rashodima i finansijskim rezultatima.

Poslovne promene su grupisane po odredjenim kriterijumima i svaka grupa bilo koje poslovne promene evidentira se na tačno odredjeni knjigovodstveni konto. U dvojnom knjigovodstvu svaki knjigovodstveni konto ima dve strane, dugovnu i potražnu, i razlika izmedju dugovne i potražne strane predstavlja stanje knjigovodstvenog konta, to jest, saldo.Knjigovodstvena konta moraju uvek da budu u balansu, da zbir promena koje su evidentirane na dugovnu stranu moraju da budu jednake zbiru promena koje su evidentirane na potražnu stranu.

Suština sistema dvojnog knjigovodstva najlakše se može objasniti na primeru privrednog društva koje je sa tekućeg računa izvršilo plaćanje dobavljaču i ova transakcija se evidentira tako što se prvo evidentira isplata novca sa tekućeg računa dobavljača (kao odliv sredstava sa računa) a zatim se evidentira dugovanje prema dobavljaču (umanjenje duga prema dobavljaču). Dokumenti koji se najviše koriste za evidenciju i prikazivanje podataka kroz sistem dvojnog knjigovodstva su kontni okvir,nalog za knjiženje, analitička kartica kao i glavna knjiga.