Pre nego što počnete sa obavljanjem delatnosti, potrebno je da osnujete i registrujete Vašu firmu. Pomoć pri registraciji može da Vam pruži knjigovodstvena agencija, ali za određene poslove neophodno je prisustvo osnivača. Društvo ograničene odgovornosti osnivaju njegovi članovi – osnivači odnosno vlasnici. Ono se osniva donošenjem osnivačkog akta – Ugovora o osnivanju (kada preduzeće ima više osnivača) odnosno Odluke o osnivanju društva ograničene odgovornosti (kada firma ima samo jednog osnivača). Pre donošenja ovog dokumenta, potrebno je da odredite osnovne elemente privrednog društva - naziv, sedište, delatnost, kapital kojim se osniva, udeo svakog člana – vlasnika itd. Svi ovi podaci su obavezni elementi osnivačkog akta.

Prema važećem zakonu firma može da obavlja više delatnosti. Prilikom osnivanja prijavljujete samo jednu pretežnu delatnost, a to je ona koja će po proceni osnivača donositi najviše prihoda. Naravno, za određene delatnosti potrebna je dozvola države dok su određene delatnosti potpuno zabranjene ili ih samo obavljaju u tu svrhu osnovana preduzeća.

Sa potpisanim osnivačkim aktom odlazi se kod notara radi overe potpisa. Ako firma ima više osnivača, svi se navode u osnivačkom aktu i svi ga svojeručno potpisuju. Uz plaćanje određene takse i Vaše lično prisustvo, službenik stavljanjem pečata potvrđuje da ste Vi svojeručno potpisali osnivački akt te da je on time punovažan. Ovaj korak morate obaviti sami, knjigovođa ne može ovo da obavi umesto osnivača. Odlazak kod notara iskoristite i da overite takozvani OP obrazac. Na ovom obrascu nalaze se podaci i potpisi lica ovlašćenih za zastupanje i takođe se overavaju kako bi se potvrdilo da su ga lica navedena u obrascu svojeručno potpisala. Oba dokumenta – akt i OP obrazac pripremite u više primeraka i sve ih overite. Biće Vam potrebni kako tokom osnivanja tako i u kasnijem radu firme.

Nakon overe osnivačkog akta Vaša firma je osnovana. Sledi Vam prikupljanje dokumentacije koja se predaje prilikom refistracije firme u APR-u a nakon toga i prijava nove firme nadležnoj Poreskoj upravi.

Sve ovo (osim overe potpisa kod notara) kao i izradu pečata i otvaranje poslovnog računa u banci, uz Vašu saglasnost, može da odradi knjigovodja koji će Vam kako u procesu osnivalja firme tako i u njenom daljem poslovalju biti od velikog značaja. Po osnivanju firme dalje poslovanje ne možete bez osobe zadužene za vodjenje poslovnih knjiga - knjigovodje da obavljate.