Preduzetnici su lica koja samostalno obavljaju privrednu delatnost. Preduzetnik za obaveze nastale iz poslovanja odgovara celokupnom svojom imovinom, a sve što zaradi ostaje takođe pripada njemu. Privredna društva predstavljaju pravna lica koja imaju sopstvenu imovinu, potraživanja i obaveze, odgovaraju do visine imovine ili kapitala samo privrednog društa, ne i imovinom osnivača-fizičkog lica.

Ključno pitanje pri izboru forme prilikom osnivanja jeste - kolike će nam biti obaveze prema državi kao preduzetniku a kolike kao privrednom društvu. Odgovor na ovo pitanje nije ni malo jednostavan. Zavisi od izbora pravne forme, izbora načina oporezivanja, visine prihoda, radno-pravnog statusa osnivača i direktora, i drugih faktora.

Šta je posao knjigovođe?

Za poslovne ljude koji tek ulaze u svet preduzetništva, odabir knjigovođe, osobe koja će im pomoći pri izboru forme, prikupljanju dokumentacije, prijavi i podnošenju dokumentacije nadležnim institucijama, koja će im biti saveznik u daljem poslovanju predstavlja prvi i veoma značajan korak u početnoj fazi poslovanja.

Posao knjigovođe, primarni, po otpočinjanju rada jeste beleženje nastalih poslovnih događaja odnosno knjiženje poslovne dokumentacije. Knjiženje nije ništa drugo do evidentiranje poslovnih promena u sistem tabela koji se naziva poslovnim knjigama. Danas se knjiženje vrši na računaru, a poslovni programi unete podatke obrađuju za potrebe različitih korisnika informacija.

Zakonski, klijenti su u obavezi da u roku od tri dana dostave dokumentaciju na knjiženje, a knjigovođa ima rok od pet dana da dokumentaciju ispravi. U praksi je to malo drugačije, način preuzimanja (elektronsko slanje ili dostavljanje u papirnoj formi) i rokovi se dogovoraju. Knjigovođi se dostavlja ona dokumentacija koja svedoči o promeni na imovini preduzeća ili izvorima te imovine. Posao knjigovođe je da dokumentaciju proveri, proknjiži, vodi evidenciju osnovnih sredstava, obračunava njihovo trošenje - amortizaciju, od knjigovođe se očekuje da u svakom momentu može da pruži informaciju o dugovanjima i potraživanjima firme. Na kraju svake poslovne godine (kalendarska godina) knjigovođa sastavlja završni račun - set obaveznih finansijskih izveštaja.

Zbog nemogućnosti malih preduzeća i preduzetnika da angažuju različite stručnjake za različite oblasti, posao knjigovođe izašao je daleko van okvira knjigovodstva pa se od knjigovođe očekuje da obavlja razne druge poslove ( prijava i odjava zaposlenih, poresko i finansijsko savetovanje, izrada i predaja raznih poreskih prijava, vrši obračun kamata i raznih taksi i naknada).