U skladu sa zakonom preduzeća i preduzetnici koji vode knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva su dužni da objavljuju svoje računovodstvene izveštaje za čiju izradu je potrebno znanje i stručnost. Agencija Beooffice je tu da Vas posavetuje ili umesto Vas sastavi i podnese set obaveznih finansijskih izveštaja (završni račun).

Napominjemo da set obaveznih finansijskih izveštaja za mikro preduzeća i preduzetnike obuhvata:

  • Bilans stanja
  • Bilans uspeha
  • Statistički izveštaj

Ostala pravna lica (velika,srednja i mala) uz prethodno navedene potrebno je da sastave i:

  • Izveštaj o ostalom rezultatu
  • Izveštaj o promenama na kapitalu
  • Izveštaj o tokovima gotovine
  • Napomene uz finansijske izveštaje

Pored svega navedenog je potrebno uraditi i obračun poreza na dobit na tačno propisanim obrascima.